Αρχαιολογικός χώρος χωριού και Μεσαιωνικό Κάστρο

Από το Κάστρο και την αρχαία Πόλη σώζονται μόνο οι τοίχοι από τις αρχαίες κατοικίες όπως επίσης και ερείπια από τα θεμέλια του κάστρου.