Καλώς ήρθατε

στους λειψους

Οι Λειψοί είναι συστάδα 30 νησιών (24 νησίδες και 6 βράχοι) που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Το λιμάνι των Λειψών είναι ένας γραφικός οικισμός με λευκά σπίτια και μπλε πορτοπαράθυρα. Διαθέτουν απίστευτες παραλίες ενώ το λιμάνι είναι φυσικός κόλπος.