Χρήσιμα τηλέφωνα Σύμης

Αγροτικό Ιατρείο Γιαλού
22460 71290

Αγροτικό Ιατρείο Χωριού
22460 71316

Φαρμακείο
22460 71888

Αστυνομία
22460 71111

Δημαρχείο
22460 70110

Λιμεναρχείο
22460 71205

Τελωνείο
22460 71249

Ταχυδρομείο
22460 71315

Ο.Τ.Ε.
22460 71212

Δ.Ε.Η.
22460 71338

K.E.Π.
22460 72569

Ναυτικό Μουσείο
22460 72363

Αρχαιολογικό Μουσείο
22460 71114

Εθνική Τράπεζα
22460 72294

Τράπεζα Alpha
22460 71122

Συν/ική Τράπεζα Δωδεκανήσου
22460 71332

Λεωφορείο Πανορμίτης
22460 71311

Νηπιαγωγείο
22460 72628

Ιωαννίδιο Δημοτικό
22460 71248

Πετρίδιο Δημοτικό
22460 71369

Πανορμίτιο Γυμνάσιο
22460 71221

TEE:
22460 71718