Χρήσιμα τηλέφωνα Ύδρας

Δημαρχείο Ύδρας
22980-52210, 53003

Λιμεναρχείο Ύδρας
22980-52279

Αστυνομία
22980-52205

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
22980-52208

Ταχυδρομείο
22980-52262, 53398

Αγροτικό Ιατρείο
22980-52420

Νοσοκομείο
22980-53150

Μητρόπολη
22980-52208

Δημοτική Επιχείρηση
Τηλ
22980-53365,
Fax
22980-52955

Κ.Ε.Π
22980-53782

Ιστορικό Αρχείο
22980-52355

Εκκλησιαστικό Μουσείο
22980-54071

Μουσείο Λ. Κουντουριώτη
22980-52421

Μουσείο Π. Κουντουριώτη
22980-52245

Hellas Flying Dolphin
22980-54007, 53812

Aegena Flying Dolphins

Τηλ
22980-54180
Fax
22980-54185

Alpha Τράπεζα
22980-54053

Εθνική Τράπεζα
22980-52578

Ε.Ο.Τ.
22980-52184